ARA - Asociația Română de Aeromodelism

Adunarea Generală a Asociației Române de Aeromodelism

Adunarea Generală a Asociației Române de Aeromodelism Stimați Membrii ARA,
 
Subsemnatul CIPRIAN-OVIDIU-MIRON DUGHIR,
în calitate de Președinte al Asociației Române de Aeromodelism, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 77, ap. 1, jud. Cluj., CUI 33519129, nr. de ordine în registrul asociațiilor și fundațiilor 33519129, în conformitate cu art. 31 din Statutul Asociației Române de Aeromodelism Actualizat, 

CONVOC
 
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE AEROMODELISM (denumită în continuare „Adunarea Generală”), care va avea loc la data de 21.04.2023, ora 10:00, la Timisoara, Str. Alba Iulia, Nr.3, Etaj 1, Ap.2.
În situația în care la prima convocare a Adunării Generale nu se va putea constitui cvorumul necesar, CONVOC ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE AEROMODELISM la data de 06.05.2023, ora 10:00, la Timisoara, Str. Alba Iulia, Nr.3, Etaj 1, Ap.2,  urmând a fi considerată statutară și putând hotărî cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. 
Adunarea Generală va avea următoarea 
 
ORDINE DE ZI:
1. Deschiderea ședinței, numărarea și legitimarea membrilor, prezentarea ordinii de zi și propuneri pentru completarea ordinii de zi; 
2. Raportul de activitate a consiliului director; 
3. Bugetul de venituri şi cheltuieli şi a bilanțul contabil; 
4. Prezentarea candidaților pentru consiliului director;
5. Alegerea membrilor consiliului director.
 
Vă aducem la cunoștință faptul că prezenţa dumneavoastră la şedinţa Adunării Generale, în calitate de membri activi cu drepturi depline ai asociaţiei, este necesară,  deoarece problemele expuse în ordinea de zi cu trimitere la gestionarea propriilor resurse și a viitoarelor activități ale asociației, vă privesc în mod personal şi direct.
Membrii care au drept de vot pot participa la adunarea generală a asociației și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri sub semnătură privată, dată în acest sens altui membru care are drept de a participa la adunare, un membru cu drept de a participa la adunare poate fi împuternicit de către mai mulți membrii. 
Membrii activi pot participa la adunarea generală și prin video conferință urmând să primească o invitație pe Teams Meetings.
La adunarea generală va putea fi transmis și un vot scris de către membrii care au drept de a participa la adunarea generală și care nu se pot prezenta. Votul scris poate fi exercitat și pe email, trimițându-l pe următoarea adresă de e-mail: info@aeromodelism.ro, până la sfârșitul Adunării Generale. 
Luând în considerare cele menționate mai sus, rugăm membrii care doresc să facă parte din consiliul de administrație (Consiliul Director ARA), ca până la ora începerii adunării Generale să trimită intenția lor de candida și funcția pentru care candidează, pe adresa de e-mail info@aeromodelism.ro.
Vă informăm pe această cale că imposibilitatea constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociației duce la dizolvarea acesteia, sens în care încurajăm membrii asociației să candideze într-un număr cât mai mare pentru Consiliul Director.
 
Cu stimă,
CIPRIAN-OVIDIU-MIRON DUGHIR
Președinte al Asociației Române de Aeromodelism
 
Postat Vineri, 14 Aprilie 2023, la 12:20:42

Membri

Acest câmp este obligatoriu.
Acest câmp este obligatoriu.

Certificări

Logo TUV Austria

Evenimente

Liberty Multirotor Racing 2019

Când: 07/09/2019
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2019

Asociația Română de Aeromodelism organizează în parteneriat cu Liberty Technology Park, competiţia “Liberty Multirotor Racing 2019”.

Scopul acestui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a mod

Liberty Multirotor Racing 2018

Când: 25/08/2018
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2018

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Liberty Multirotor Racing 2017

Când: 26/08/2017
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, Strada Gării nr. 21

Liberty Multirotor Racing 2017

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Citește mai multe


Sponsori și parteneri