ARA - Asociația Română de Aeromodelism

Amendamente la Codul Aerian propuse de ARA

Amendamente la Codul Aerian propuse de ARA Amendamentul propus de ARA la Noul Cod Aerian, respectiv

 

„Prevederile prezentului Cod Aerian nu se aplică aeronavelor civile fără piloți la bord având o masă maximă la decolare mai mică de 25kg, acestea urmând a fi reglementate prin ordin de ministru în conformitate cu legislația UE, respectiv Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 AL COMISIEI din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord și conform Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie  2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 216/2008 și (CE) nr. 552/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 57”,

 a fost discutat în ședința de lucru din data de 01.10.2019 a Comisiei pentru transporturi și infrastructură  a Camerei Deputaților.  La discutii a participat dl. Sebastian Bolda, vicepresedinte ARA.

Dl. Mihail Ionescu, din cadrul Ministerului Transporturilor, s-a opus acestui amendament, chiar dacă, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 AL COMISIEI din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord, aeromodelele sunt considerate UAS și având în vedere nivelul bun de siguranță demonstrat de operațiunile cu aeromodele derulate în cadrul cluburilor și al asociațiilor, ar trebui să se facă o tranziție fără probleme de la diferitele sisteme naționale la noul cadru de reglementare al Uniunii, astfel încât cluburile și asociațiile de aeromodelism să poată continua să funcționeze ca în prezent. A afirmat că discuția nu se discută pe vechea/actuala legislație,  (comentariu ARA: zborul cu aeromodele este practic imposibil), în opinia dânsului, pe noua legislație, nu este necesară amendarea, întrucât vor fi aplicabile prevederile legislației europene, în special a regulamentului indicat de noi mai sus. Alt argument adus împotriva acestui amendament se referă la anularea vechiului ordin, în ciuda faptului că amendamentul propus de noi prevede în mod expres posibilitatea reglementării aeromodelismului prin ordin de ministru, tocmai pentru a preîntâmpina și preveni o situație similară. Pe scurt, domnul Mihail Ionescu se opune tratării distincte a aeromodelelor în noul cod aerian, preferând să lase aeromodelele și aeromodeliștii, indiferent de vârstă, sub incidența noului cod aerian.

 
În acest moment analizăm posibilitatea unei noi abordări, sens în care vom solicita MT clarificări cu privire la intențiile viitoare, respectiv cu privire la legiferarea/reglementarea aeromodelelor. În acest sens, vom încerca să obținem poziția oficială a MT cu privire la cadrul legislativ aplicabil precum și condițiile zborului cu aeromodele și vom încerca să colaborăm în vederea elaborării și implementării de acte normative suplimentare benefice aeromodelismului.
Postat Miercuri, 9 Octombrie 2019, la 14:38:42

Membri

Acest câmp este obligatoriu.
Acest câmp este obligatoriu.

Certificări

Logo TUV Austria

Evenimente

Liberty Multirotor Racing 2019

Când: 07/09/2019
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2019

Asociația Română de Aeromodelism organizează în parteneriat cu Liberty Technology Park, competiţia “Liberty Multirotor Racing 2019”.

Scopul acestui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a mod

Liberty Multirotor Racing 2018

Când: 25/08/2018
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2018

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Liberty Multirotor Racing 2017

Când: 26/08/2017
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, Strada Gării nr. 21

Liberty Multirotor Racing 2017

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Citește mai multe


Sponsori și parteneri