ARA - Asociația Română de Aeromodelism

Scrisoare Deschisă în atenția domnului Prim-Ministru Ciolos

Scrisoare Deschisă în atenția domnului Prim-Ministru Ciolos Vă scriu în numele Asociației Române de Aeromodelism, pentru a vă semnala o problemă legislativă care creează confuzie şi îngrădește activitatea de aeromodelism. Pentru rezolvarea acesteia am aprecia foarte mult implicarea dumneavoastră.
 
În acest sens, vă rugăm să parcurgeți următoarele informații :
 
1. Istoria aeromodelismului în România

Aeromodelismul are o lungă şi frumoasă istorie în ţara noastră, fiind gândit de la bun început ca o componentă indispensabilă a aviației mari. Primii paşi ai aeromodelismului în România au fost făcuţi în urmă cu 110 ani.
În anul 1906, constructorul şi viitorul pilot Aurel Vlaicu prezenta d-lui Ministru al Educaţiunii Publice, Spiru Haret, o machetă 1:10 a viitorului avion "VLAICU-I". Prezentarea a fost făcută în Parcul Carol din Bucuresti şi a inclus şi o demonstraţie în zbor a aeromodelului.
În anul 1926, cu sprijinul Aeroclubului Regal, a avut loc primul concurs de aeromodelism, intitulat „Concursul național cu zmee şi planoare”. Concursul s-a desfăşurat în Parcul Carol, iar concurenţii au fost tineri constructori, ingineri și aviatori. Mai mult, de-a lungul anilor aeromodelismul a adus, prin intermediul asociaţiilor de profil şi a cluburilor copiilor, nenumărate premii internaţionale, fiind o mândrie pentru România.
 
2. Scopul și misiunea Asociației Române de Aeromodelism

Asociația Română de Aeromodelism este o asociație non-profit și neguvernamentală, care își propune să îi reprezinte pe toți cei pasionați de această activitate. Asociația noastră a fost înființată în iulie 2014, în urma apariției Ordinului 8/2014 emis de Ministerului Transporturilor și are în prezent 230 membri, în toate județele țării. Misiunea ei este să lupte pentru drepturile și libertățile aeromodeliştilor, să promoveze istoria și tradiția aeromodelismului românesc.
 
3. Restricții legislative

Cu tot acest trecut de excepţie, această activitate nobilă, percepută inițial ca o modalitate de instruire şi formare a tinerelor talente, a fost mult îngrădită odată cu apariţia Ordinului 8/2014, emis de Ministerul Transporturilor.
 
În data de 13 Februarie 2014, înainte ca Ordinul 8/2014 să intre în vigoare, Ministrul Transporturilor de la acea dată, Ramona Mănescu, a emis un comunicat în care a decis să ceară reanalizarea Ordinului 8/2014 privind stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional al aeronavelor civile fără pilot la bord, având în vedere numeroasele sesizări primite de la cluburile de aeromodelism:
 
"Cred că aeromodelismul este un sport deosebit de nobil, ceea ce presupune o anumită distanţare faţă de reglementarea care vizează dronele ce execută misiuni tehnice. Consider că acest lucru trebuie corectat."
 
Vă informăm că până în prezent corecturile necesare nu au fost finalizate.
 
Asociaţia Română de Aeromodelism a contactat şi a sprijinit Ministerul Transporturilor şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română în vederea soluţionării cât se poate de urgent a acestor probleme, dar în prezent aeromodelismul este ţinut în continuare în ilegalitate ca urmare a incapacităţii Ministerului Transporturilor de a emite o reglementare în acest sens, deşi aveau obligaţia legală, conform Ordinului 8/2014, să o implementeze începând cu data de 01.02.2016.
 
Datorită unor prevederi ale Codului Aerian Civil prin care aeronava este “aparatul care se poate menţine în atmosferă cu ajutorul altor reacţii ale aerului decât cele asupra suprafeţei pământului“ şi alături de o interpretare greşită, inadecvată a autorităţilor competente în acest domeniu, aeromodelul este acum considerat aeronavă şi se doreşte supunerea lui tuturor prevederilor legale stabilite pentru aeronavele civile.
 
În vreme ce Autoritatea Aeronautică Civilă Română a ajuns să se ocupe de autorizarea raioanelor de jucării ca distribuitori de produse aeronautice, Asociaţia Română de Aeromodelism descoperă că însuşi Ministerul Transporturilor şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română emit reglementări fără bază legală. Mai exact, la solicitarea asociaţiei noastre către Monitorul Oficial al României de a i se comunica unde poate fi consultată o formă oficială a Convenţiei de la Chicago, semnată la data de 7 decembrie 1944, care stă la baza Codului Aerian, spre surprinderea noastră am primit răspuns oficial că aceasta nu este ratificată.
 
Vă rugăm să întreprindeți demersurile necesare, astfel încât atât asociația noastră cât și celelalte instituții ale statutui să poată accesa o formă oficială în sensul art. 252, alin. 2, respectiv art. 2, alin. 2 al Codului de Procedură Civilă, coroborat cu art. 75 alin. 1 și art.154 din Constituția României a Convenţiei de la Chicago, semnată la data de 7 decembrie 1944, care stă la baza Codului Aerian.
 
Asociaţia Română de Aeromodelism a participat la mai multe evenimente organizate de New Strategy Center, având ca partener Comisia de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senatul României, unde au fost dezbătute şi aspecte legislative privind aviaţia civilă și militară, respectiv Codul Aerian. În continuare, în acest document se susţine introducerea aeromodelelor în categoria aeronavelor, deşi agenţia specializată în domeniul aviaţiei civile a Naţiunilor Unite, International Civil Aviation Organization (ICAO), care are responsabilitatea de a supraveghea respectarea Convenţiei de la Chicago, menţionează în Instrucţiunile Privind Aeronavele Fără Pilot la Bord, “Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)” cu numărul Doc 10019-AN/507, prima ediţie din 2015, în paragraful 1.5.2, punctul d) că jucăriile şi aeromodelele care sunt folosite în scopuri recreative nu trebuie introduse sub incidenţa legislaţiei care reglementează aviaţia civilă. Din acest motiv “Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)” consideră că jucăriile şi aeromodelele nu intră în scopul său. 
(http://www.icao.int/isbn/Lists/Publications/DispForm.aspx?ID=2733 ; https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/doc_10019_manual_on_rpas.pdf ).
 
Concret, deşi Autoritatea Aeronautică Civilă Română are, conform HG 405/1993, anexa 1, art.3 lit. a) pct.4. „obligaţia elaborării proiectelor de reglementări naţionale de aeronautică civilă, în scopul asigurării implementării şi aplicării în România a legislaţiei naţionale şi europene specifice, a standardelor şi practicilor recomandate de către organizaţiile internaţionale de aviaţie civilă, a prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul aviaţiei civile la care România este parte, precum şi supravegherea respectării acestora”, aceasta, dimpotrivă, elaborează reglementări contrare recomandărilor internaționale, astfel ajungând în situația de a solicita magazinelor de jucării să se autorizeze ca distribuitori de produse aeronautice.
 
La petiția înaintată către Guvernul României în data de 12.04.2016, ni s-a răspuns prin adresa cu nr.15C/1222/p/20.04.2016 că petiţia a fost transmisă către Ministerul Transporturilor, aceasta fiind instituția abilitată să soluționeze aspectele legislative ce îngrădesc aeromodelismul. Vă informăm că nici până în prezent nu am primit nici un răspuns din partea Ministerul Transporturilor.
 
De asemenea, menționăm aici și faptul că avem susținerea oficială din partea Administrației Prezidențiale – Departamentul Securității Naționale, primită în data de 23.05.2016, în vederea definirii clare a activității de aeromodelism în legislația națională, cu recomandarea de a participa la dezbaterile din Comisia pentru Apărare, Ordine publică şi Siguranță națională din Senatul României. În acest sens, în data de 09.06.2016 am înaintat o cerere către domnul preşedinte al Comisiei de Apărare din Senatul României în care asociația noastră și-a arătat disponibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere în faţa tuturor comisiilor parlamentare ce vor viza actele normative care privesc activitatea aeromodelistică din România. Vă informăm că, de asemenea, până în prezent nu am primit nici un răspuns.
 
Dorim să vă atragem atenția că procesul de dezbatere publică a reglementărilor din domeniul aeronauticii este, de cele mai multe ori, una strict formală, ulterior dezbaterii publice acestea suferind modificări majore. Astfel de exemple sunt: RACR-RPAS, RACR-SAFPB, HG912/2010.
În ciuda tuturor eforturilor noastre,  pe parcursul celor trei ani de la înfiinţarea asociației, de a sesiza toate instituţiile statului responsabile în acest domeniu pentru a obţine încadrarea legală corectă a activității de aeromodelism, în continuare aceasta se află sub incidenţa legislaţiei care reglementează aviaţia civilă. Aeromodelele sunt şi acum considerate aeronave şi se doreşte supunerea lor tuturor prevederilor legale stabilite pentru acestea, ceea ce, practic și tehnic, este imposibil de realizat.
 
Efectul acestor dorinţe ale autorităţilor va fi dispariţia unei activități sportive, recreative şi educative de excepţie, care are în România o istorie de peste un secol, în contextul în care dezvoltarea tehnică şi tehnologică actuală a produs în toată lumea o efervescenţă fără precedent în acest domeniu. Aeromodelismul este primul pas spre lumea mirifică a aviaţiei. Ce facem cu tinerii noştri care câştigă atâtea olimpiade şi concursuri internaţionale, încotro îi îndreptăm?
 
Vă aducem la cunoștință că, în susținerea activității de aeromodelism am deschis o petiție prin intermediul facebook unde, până în prezent, s-au arătat interesați de acest subiect 59774 de oameni.
 
Având în vedere faptul că în prezent este în dezbatere publică noul Cod Aerian şi alte prevederi legislative conexe, vă rugăm respectuos să ne faceţi cunoscută poziţia dumneavoastră în legătură cu problemele menţionate și să ne sprijiniţi în demersul nostru pentru a reda, în cel mai scurt timp posibil, noblețea, viitorul și legalitatea aeromodelismului.
 
 
Vă mulțumim!
 
Cu stimă,
Babos Andras Sandor
Președintele Asociației Române de Aeromodelism

Aici veţi putea găsi o copie originală a documentului.
Postat Vineri, 29 Iulie 2016, la 12:15:08

Membri

Acest câmp este obligatoriu.
Acest câmp este obligatoriu.

Certificări

Logo TUV Austria

Evenimente

Liberty Multirotor Racing 2019

Când: 07/09/2019
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2019

Asociația Română de Aeromodelism organizează în parteneriat cu Liberty Technology Park, competiţia “Liberty Multirotor Racing 2019”.

Scopul acestui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a mod

Liberty Multirotor Racing 2018

Când: 25/08/2018
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2018

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Liberty Multirotor Racing 2017

Când: 26/08/2017
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, Strada Gării nr. 21

Liberty Multirotor Racing 2017

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Citește mai multe


Sponsori și parteneri