ARA - Asociația Română de Aeromodelism

Termeni și condiții

1.  DEFINIȚII ȘI TERMENI

Asociația Română de Aeromodelism, denumită în continuare ARA – este denumirea  Asociației Română de Aeromodelism, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Jud. Cluj, Loc. Cluj-Napoca, str. PLOPILOR  NR.77 , Ap.1, Cod Poștal. 400383, CUI 33519129, reprezentată legal  de către președinte Babos Andras Sandor.

Membru ARA – persoană fizică ce își depune o cerere de aderare pe Site, care prin finalizarea procesului de creare a Contului,  a luat la cunoștință de statutul ARA, regulamentul de ordine interioară şi înţelege drepturile şi obligaţiile ce îi revin în calitate de membru  ARA și care este aprobată de către conducerea asociației.

Utilizator – orice persoană fizică înregistrată pe Site

Cont – secțiunea din Site formată din utilizator și o parolă care permite membrului  să plătească  taxa de aderare sau taxa anuală

Site – domeniul www.aeromodelism.ro ți subdomeniile acestuia.

Taxa de aderare – este taxa percepută pentru a deveni  membru ARA, și se plătește o singură dată.

Taxa anuală – este taxa percepută pentru a deveni membru activ.

Membru Activ – este acel membru care a plătit taxa de aderare și pentru care nu au expirat trei luni de zile de la data în care banii au intrat în contul ARA sau acel membru care a plătit taxa anuală și pentru care nu au expirat 12 luni calendaristice de la data în care banii au intrat în contul ARA. Mebrul activ are toate drepturile conform statut ARA

Membru Inactiv - este acel membru:

a. care a plătit taxa de aderare și au expirat trei luni de zile calendaristice de la data în care banii au intrat în contul ARA
b. care a platit taxa anuală  și au expirat 12 luni calendaristice de la data în care banii au intrat în contul ARA
c. care nu a respectat regulamentul de ordine interioară, decizie luată de către adunarea generală.
d. care nu are nici un drept conform statut ARA

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin inregistrarea unei cereri de aderare  pe Site, Membrul ARA este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care ARA își derulează procedurile interne.

2.2. Notificarea primită de către membrul ARA, după efectuarea taxei de aderare sau taxei anuale, are rol de acceptare a plati. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3  Taxa de aderare este în valoare de 120 RON și se plătește o singură dată

2.4  În taxa de aderare sunt incluse legitimația ARA, tricou ARA, transportul pentru legitimație și tricou, activarea membrului pe o perioada de un an (scutiți de cotizația anuală în primul an) de la data în care banii au intrat în contul .

2.5 Taxa anuală este în valoare de 60 RON taxa percepută pentru a deveni membru activ. Taxa anuală are o valabilitate de 12 luni calendaristice de la data în care banii au intrat în contul asociației.

2.6 Minorii cu vârsta mai mare de 10 ani pot depune o cerere de aderare fără obligația de a plăti taxă de înscriere sau cea anuală.

2.7 În momentul în care se adună primii 30 membri de la ultima comandă  de legitimații și tricouri ARA, o să demarăm procedura de a creare a legitimațiilor ARA  și a tricourilor cu logo ARA.

2.8 În cazul În care un Membru ARA își pierde legitimația sau își schimba numele, costurile de a crea o noua legitimație și costurile de transport vor fi suportate de către membrul  ARA.

2.9 Taxa pentru crearea unei noi legitimații este de 20 RON

2.10 În cazul în care membrul ARA nu recepționează legitimația și tricoul de le curieratul rapid trimis de ARA la adresa de corespondență mentionată în cererea de aderare membrul ARA va suporta pe cheltuiala propie taxa de transport.

3.  POLITICA DE ÎNREGISTRARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei cereri de aderare îi este permis oricarui aeromodelist care are vârsta mai mare de 10 ani.

3.2  Pentru motive justificate,  ARA își rezervă dreptul de a respinge orice cerere de aderare

3.3. Comunicarea cu ARA se poate realiza prin interacțiunea directă cu aceasta sau prin adresele menționate la secțiunea contact din Site. ARA are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoită să aducă justificări pentru acestea.

3.4. Toate tarifele aferente taxelor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

4. COMANDA TAXELOR

4.1. Membrul ARA poate efectua comenzi pe Site, prin alegerea taxei, urmând a finaliza Comanda  efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

4.2. Prin finalizarea Comenzii, Membrul ARA consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

4.3. Prin finalizarea comenzii, Membrul ARA consimte că ARA poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de ARA, în orice situație în care este necesară contactarea Membrului ARA.

4.4. ARA poate anula Comanda efectuată de către Membrul ARA, în urma unei notificări prealabile adresate membrului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

4.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului membrului, a tranzacției, în cazul plății online;

4.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de ARA, în cazul plății online;

4.4.3. datele furnizate de către membrul ARA, pe Site, sunt incomplete și/sau incorecte;

4.5 Pentru plata cu cardul, tranzacția va apărea, pe extrasul de cont al membrului ARA, cu numele Plationline

4.6  Rambursarea taxelor deja efectuate nu se vor restitui de către ARA

5. CONFIDENȚIALITATE

5.1. Informațiile de orice natură furnizate de către mebrul ARA, vor rămâne în proprietatea ARA.

5.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de membru ARA, cu privire la cererea de aderare, fără consimțământul prealabil scris al ARA.

6. PUBLICITATE

6.1. Newsletterele ARA sunt transmise prin intermediul membrilor ARA și agreate de ARA. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

6.2 Niciun mebru ARA nu are dreptul de a face publicitate în numele ARA, fără acordul primit din partea conducerii ARA.

7.  LIVRAREA BUNURILOR

7.1 ARA se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către membrul ARA sau livrarea la un alt membru, conform opțiunii membrului.

7.2. ARA va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

7.3.ARA  va efectua livrarea bunurilor numai pe teritoriul României.

8. FORȚĂ MAJORĂ

8.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau

parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitată.
 

Membri

Acest câmp este obligatoriu.
Acest câmp este obligatoriu.

Certificări

Logo TUV Austria

Evenimente

Liberty Multirotor Racing 2019

Când: 07/09/2019
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2019

Asociația Română de Aeromodelism organizează în parteneriat cu Liberty Technology Park, competiţia “Liberty Multirotor Racing 2019”.

Scopul acestui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a mod

Liberty Multirotor Racing 2018

Când: 25/08/2018
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2018

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Liberty Multirotor Racing 2017

Când: 26/08/2017
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, Strada Gării nr. 21

Liberty Multirotor Racing 2017

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Citește mai multe


Sponsori și parteneri